A partir de quant es considera bo el CTR?

Per tots els que ens dediquem al Marketing Digital, i més concretament al Google Adwords, aquesta és la pregunta del milió. El CTR no és més que la relació entre clics i impressions. La fórmula és senzilla *CTR= Clics/impressions 100**. El CTR és una de les mètriques més importants que dóna Google i la que ens servirà per avaluar si una campanya està o no funcionant. Però, tornant a la pregunta... Existeix un CTR a partir del qual puguem dir que les campanyes o paraules clau estan funcionant?


La resposta curta és NO. La resposta llarga és SÍ, però... No podem dir un CTR concret, ja que dependrà molt de la campanya que s'està realitzant, de si tenim display o no, del producte que es pretén vendre i de les interaccions que vulguem aconseguir. El CTR està relacionat amb les campanyes de CPC (Cost per Clic), per tant és una mètrica que no ens servirà per als anuncis de vídeo, on hi ha altres paràmetres (com el temps de visualització) que cal tenir en compte.

Es considera que un CTR comença a estar bé quan aquest supera l'1%, tot i que si els anuncis no tenen Display, aquest tant per cent haurà de ser més alt (2%). Si els anuncis són dinàmics, el CTR correcte estarà per sobre del 5%. I en anuncis gràfics ens podem trobar amb CTR molt més alts si els anuncis té una creativitat òptima (o també molt baixos si no està treballat).

En la xarxa display aconseguirem moltes impressions i normalment pocs clics, de manera que el CTR en aquests casos acostumarà a ser baix. Si en un campanya tenim Diplay i Xarxa de cerca configurats al mateix temps, és evident que el CTR serà baix, i podrem considerar que si està per sobre de l'1% és correcte. Si no tenim display, com dèiem en el paràgraf anterior, el CTR correcte l'haurem d'ubicar al voltant del 2%, o sigui 2 clics de cada 100 impressions.

En els casos dels anuncis dinàmics, o sigui, els que generi Google automàticament en funció de les cerques de l'usuari i el contingut de la web, el CTR habitualment estarà per sobre del 5%. Tot i això, en aquests casos, les conversions que hàgem definit acostumaran a ser menors.

El valor del CTR no és una ciència exacte. Per exemple, hi ha marques que busquen notorietat, de manera que valoren les impressions per sobre dels clics, així que en aquests casos un CTR d'entre 0,5 i 1 pot ser perfectament correcte. En casos d'E-commerce o venda directe, el CTR que es buscarà sempre serà més alt. En aquests casos, però, és més apropiat estudiar la relació entre impressions i conversions o clics i conversions, i no fixar-nos tant en el CTR.


En resum: les campanyes amb Diplay al voltant de l'1%, en les campanyes només per la Xarxa de Cerca, entre un 1 i un 2%, i en les campanyes d'anuncis generats dinàmicament, superior a un 5%


Tot i això, són valoracions personals, cada campanya tindrà un CTR corresponent en funció de molts paràmetres, i és molt complicat definir un CTR vàlid per totes les campanyes. Nosaltres utilitzem aproximadament aquests valors, però, repeteixo, depèn de molts factors.

En properes entrades veurem com es pot millorar el CTR d'una campanya d'adwords.

12 abril 2017 Adwords