Què és el KOI en SEO?

El KOI, o Keyword Oportunity Index, és una mètrica importantíssima pel que fa a posicionament web, a l'igual que el KEI del qual vàrem parlar l'altre dia, que ens indicarà si una paraula clau és òptima per treballar-la a nivell SEO o no. El KOI també ens servirà per a la creació d'anuncis d'Adwords, ja que serà igualment important a l'hora de considerar les paraules oportunes pel SEM. El KOI, juntament amb elKEI, el KFI i la competència de Google, són indicadors bàsics en tot estudi semàntic.


El KOI no és més que la relació que hi ha entre les búsqudes d'una paraula clau i les vegades que aquesta paraula clau s'està usant com a text àncora. Per calcular aquesta mètrica haurem de realitzar la següent operació: (cerques mensuals de la KW^2) / nombre de resultats Allinanchor de SERPS. Recordeu que les cerques mensuals d'una KW les aconseguirem mitjançant el planificador de paraules clau de Google.

Per aconseguir els resultats de quantes vegades una paraula clau està servint de text àncora haurem de buscar de la següent manera a Google: allinanchor:"paraula clau". Utilitzant aquest forma de cerca, Google ens indicarà quantes vegades serveix com a text àncora el text que està entre cometes. O sigui, la paraula clau. A la següent imatge podeu veure com seria.

allinanchor.JPG

Si la paraula clau no la posem entre cometes, Google buscarà les paraules que componen les paraules clau per separat, de manera que els resultats augmentaran. En un estudi semàntic s'ha de comprar en igualtat de condicions, de manera que haurem de buscar sempre utilitzant les cometes, o bé mai. En cap cas, però, podrem barrejar paraules cercades d'una manera i de l'altra.

Personalment aconsellem utilitzar sempre les cerques entre cometes, per una major exactitud. Si els resultats són molt pobres, o directament inexistents, podrem buscar sense les cometes per tal que les mètriques tinguin més volum (no es pot dividir entre 0!).

Un cop tinguem aquestes mètriques calculades, per escollir quina paraula clau posicionar, ens haurem de fixar en la que tingui el número més gran.No hi ha una magnitud estàndard, de manera que tindrem resultats escandalosament baixos (molt inferiors a 1) i resultats escandalosament alts (superiors a 1000). Aquí, altra vegada, entrarà en joc el sentit comú. No agafeu directament la paraula clau amb el KOI més elevat, ja que no té per què ser la millor. El sentit comú ens dirà quina serà la millor paraula clau a utilitzar, i el KOI ens ajudarà a valorar-ho numèricament.


És important valorar les paraules clau oportunes, i oblidar-se de noms propis, noms d'empresa o paraules Long Tail, ja que aquestes desvirtuen els números i perverteixen les mètriques. Com a consell us direm que feu totes aquestes operacions en un Excel, així la comparació serà molt més ràpida i fàcil.


Com ja hem dit, aquesta mètrica, sumada al KEI, KFI i competències de Google, ens ajudarà a seleccionar les paraules clau òptimes a posicionar en una pàgina web, o a utilitzar per anuncis SEM. Tot això és el què es fa en un Estudi Semàntic, que ja explicarem en propers posts.

16 maig 2017 SEO