Estudi semàntic. Què és i per a què serveix?

Quan es té la sort de poder treballar en una pàgina web que s'està creant de nou, el ventall de possibilitats SEO és enorme. És una pàgina en blanc, en la qual haurem d'escriure tot el que creguem que serà important, útil o necessari per al correcte posicionament de la web. Per començar, el primer que s'haurà de fer, és un detallat Estudi Semàntic.


Moltes pàgines web es creen sense la realització d'un Estudi Semàntic, i això és un error que s'arrossegarà durant tota la vida útil de la pàgina web si no s'hi posa remei. És possible fer un Estudi Semàntic quan la web ja estigui en funcionament? Sí, és possible. Però la feina i dedicació que portarà adaptar tota la web, quant a continguts, com en l'àmbit tècnic, serà molt superior a si es fa inicialment.

Un Estudi Semàntic no és més que la selecció de les paraules clau oportunes que es voldran posicionar a la pàgina web. S'haurà d'escollir una paraula clau per URL de la web, ja que aquesta paraula clau serà la que marcarà les etiquetes (URL, Title, Description, etc.) i el contingut de cada una. A més a més, ens servirà per evitar la canibalització dintre de la mateixa web, ja que en escollir paraules clau concretes i estudiades, evitarem que diferents URLs posicionin les mateixes paraules, enviant senyals confuses a Google.

Tot Estudi Semàntic contemplarà l'elecció d'una paraula clau concreta a posicionar, i variacions d'aquesta, el què es coneix com a Long Tail, que reforçaran la paraula clau principal mitjançant el contingut de la web. Google, entendrà la relació entre paraules clau i el contingut de la web, de manera que ens posicionarà per la paraula clau principal i, en menor mesura, amb les Long Tail.

Les paraules clau de l'Estudi Semàntic s'escolliran mitjançant l'opinió del client, reflectida en un Briefing, el planificador de paraules clau de Google, diferents eines de SEO (Sistrix, Semrush, Keywordtoools) i el nostre criteri personal (molt important). Una vegada tinguem una llista d'entre 5 i 10 paraules clau per URL, procedirem a analitzar cada una d'aquestes mitjançant el KEI, el KOI, el KFI i la competència de Google Adwords. Amb l'anàlisi d'aquestes mètriques, haurem de ser capaços d'escollir les Keywords oportunes per cada URL. A partir d'aquí ja podrem crear etiquetes, adaptar continguts, i realitzar plans de Publicació.

En pròximes entrades parlarem del KEI, KOI i KFI. Com calcular-los i com avaluar-los.

24 març 2017 SEO