Contacta’ns
Arrow-right-black

Què és el KEI en SEO i per a què s'utilitza?

El KEI és una mètrica que indica si una paraula clau és òptima per treballar-la a nivell SEO per tal de millorar el posicionament d'una web.

El KEI (Keyword Effectiveness Index) és una mètrica importantíssima a nivell de posicionament web. Indica si una paraula clau o KW és adequada per treballar-la a nivell SEO. Aquesta mètrica, també ens servirà per a la creació d’anuncis a Google Ads, doncs serà igualment important a l‘hora de considerar les paraules oportunes pel SEM (Search Enginge Marketing).

Com es calcula el KEI

El KEI és una mètrica que es calcula de la següent forma:

(Cerques mensuals de la paraula clau^2) / número de resultats de la paraula clau a la pàgina del buscador (Google, Yahoo, Bing, etc.).

D'on s'extreuen les dades per calcular el KEI

Les cerques mensuals d’una KW les aconseguirem a través del planificador de paraules clau de Google Ads. El número total de resultats, fent la cerca al buscador. Es tracta del número que apareix a la part superior del buscador, conegut popularment en el sector del màrqueting digital, com a SERPs (Search Engine Results Page).

Planificador de paraules clau de Google Ads

Com saber, a través del KEI, quines són les paraules clau òptimes

A l’hora de fer la comparació entre les diverses paraules clau, interessen aquelles que tenen el KEI més elevat. Es considera que un KEI superior a 2 ja es vàlid. Tot i això, és possible hi hagi KEIs molt elevats.

Així doncs, sempre s'ha de tenir molt en compte el criteri personal del professional, ja que el fet que una paraula clau tingui un KEI molt elevat no necessàriament voldrà dir que sigui la més oportuna.

El KEI, juntament amb el KOI, el KFI i els índexs de competència, són indicadors imprescindibles per a elaborar una correcta estratègia SEO i per a la creació de campanyes a Google Ads.


Compartir publicació
whatsapp